sig_ind

 

Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" na prawach przedszkola publicznego
przy ul. Sikorskiego 1 i ul. Smolki 11 ogłasza nabór dla dzieci od 2,5 do 6 lat.

Zgłoszenia i zapisy osobiście na terenie placówek.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać również z naszej strony internetowej www.pluszak.ilawa.pl

 

Zapewniamy całoroczne funkcjonowanie przedszkoli. Zatrudniamy profesjonalną
i doświadczoną kadrę. W obu placówkach zajęcia dydaktyczne prowadzimy z użyciem tablic interaktywnych. Zapewniamy dzieciom zajęcia dodatkowe: rytmika  dwa razy w tygodniu i język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej w cenie przedszkola, religia na życzenie rodziców.

Na życzenie rodziców, organizujemy inne ciekawe zajęcia dodatkowe np.: nauka języka hiszpańskiego, piłka nożna, taekwondo, zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia z logopedą.

Kontakt tel. 661 087 379 (ul. Sikorskiego 1), 601 497 224 (ul. Smolki 11)
lub 605 890 248.

Przedszkole "Pluszak" - 9 lat doświadczenia pracy z dziećmi!

ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu. 

Statut przedszkola.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050 – 4 / 2018 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwała Rady Miejskiej w Iławie w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Niepubliczne Przedszkole "Pluszak"
w Iławie

Ⓒ 2012 Pluszak
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Menu:

Dane kontaktowe:

Pluszak 1: ul. Sikorskiego 1,
14-200 Iława
tel.: 661 087 379 

Pluszak 2: ul. Smolki 11,
14-200 Iława
tel.: 601 497 224

tel.: 605 890 248

Urodziny:
Małgorzata Arent-Dembińska 
tel.: 603 131 731

E-mail:
przedszkole@pluszak.ilawa.pl