PLUSZAK

Niepubliczne Przedszkole "Pluszak"
na prawach przedszkola publicznego
przy ul. Sikorskiego 1 i ul. Smolki 11
ogłasza nabór dla dzieci od 2,5 do 6 lat.
Zgłoszenia i zapisy osobiście na terenie placówek.
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola
można pobrać również z naszej strony internetowej
www.pluszak.ilawa.pl

 

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

 

Weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym od 30.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 16.04.2020 r. do godz. 13.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w dniu 22.04.2020 r. do godz. 13.00.

 

Postępowanie uzupełniające – w dniach od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r.

 

Zapewniamy całoroczne funkcjonowanie przedszkoli. Zatrudniamy profesjonalną i doświadczoną kadrę. W obu placówkach zajęcia dydaktyczne prowadzimy z użyciem tablic i monitorów interaktywnych. Zapewniamy dzieciom zajęcia dodatkowe: rytmika dwa razy w tygodniu i język angielski codziennie w każdej grupie wiekowej w cenie przedszkola, religia na życzenie rodziców.

Na życzenie rodziców, organizujemy inne ciekawe zajęcia dodatkowe np.: nauka języka hiszpańskiego, piłka nożna, zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia z logopedą.

Kontakt tel. 661 087 379 (ul. Sikorskiego 1), 601 497 224 (ul. Smolki 11) lub 605 890 248.

ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.

Statut przedszkola.

Aneks do statutu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050 – 6 / 2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20 stycznia 2020 r.