Drodzy rodzice!

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym mieście (coraz większa ilość potwierdzonych zakażeń w placówkach m.in. oświatowych), mając na względzie naszych wychowanków i ich rodziny, odwołujemy wszystkie zaplanowane na najbliższe dni spotkania z rodzicami. Będziemy też w najwyższym stopniu przestrzegać i egzekwować procedury związane z covid 19. Jednocześnie informujemy, że jeśli ktokolwiek z Państwa rodziny przebywa na kwarantannie lub miał kontakt z osobą zarażoną lub przebywająca na kwarantannie, nie może przyprowadzać dziecka do przedszkola w najbliższych dniach, zgodnie z procedurami i rozporządzeniami GIS. Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Iławie

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 września nasze przedszkole zostanie otwarte dla naszych wszystkich wychowanków, zarówno tych uczęszczających dotychczas, jak i nowo przyjętych (chyba, że zmienia się okoliczności w związku z zagrożeniem covid 19 i ulegnie zmianie rozporządzenie MEN lub GIS). Dzieci wrócą więc do swoich sal i pań :) Nasze przedszkole spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych od 1 września 2020 roku. Placówka jest wyposażona w urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rak, bezdotykowe dozowniki antybakteryjnego mydła dla dzieci, podłogi i inne powierzchnie podlegają codziennemu czyszczeniu parowemu, co tydzień wszystkie pomieszczenia są ozonowane. Personel został przeszkolony z zakresie odpowiedniego postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Zatrudnione zostały dodatkowe osoby do kontrolowania osób wchodzących do przedszkola oraz do zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szatni dzieciom, które wchodzą do szatni bez rodziców. W dalszym ciągu zostanie utrzymany reżim sanitarny w szatni i przed wejściem do budynku, prosimy więc uważnie czytać komunikaty na stronie internetowej przedszkola oraz na drzwiach przed wejściem do budynku oraz bezwzględnie się do nich stosować. Przestrzeganie procedur i zaleceń sanitarnych pomoże nam w prawidłowym funkcjonowaniu placówki, na czym Państwu powinno najbardziej zależeć. W tym roku, ze względów sanitarnych i epidemiologicznych w naszym przedszkolu nie odbędą się dni otwarte ani wrześniowe zebrania z rodzicami. Wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną. Prosimy więc regularnie sprawdzać pocztę, odczytywać wiadomości sms i messenger, a także obserwować naszą stronę internetową i facebook.

Dyrekcja przedszkola Pluszak postanowiła, że w roku szkolnym 2020/2021 sfinansuje zakup podręczników dla wszystkich dzieci 6 letnich oraz zakup tzw. wyprawki (przybory szkolne, materiały plastyczne itp.) dla wszystkich dzieci zapisanych do Pluszaka – zgodnie z warunkami określonymi przez GIS każde dziecko będzie dysponować indywidualnymi zestawami przyborów i materiałów plastycznych. Tym samym odstępujemy od pobierania od Państwa składki na wyprawkę. Abyście mieli Państwo wgląd w codzienne życie przedszkolne swoich dzieci, nauczycielki będą codziennie przekazywać wszystkim rodzicom fotorelacje z zajęć i zabaw w grupie. Wszystkie aktualne informacje przekazywać będziemy na bieżąco. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Tymczasem zapraszamy do przedszkola 1 września. Czekamy na was w godzinach 6.00 - 17.00. Nie zapomnijcie o maseczkach i rękawiczkach. Do zobaczenia :)

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO/ Z PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU, DO ODWOŁANIA
UWAGA!


1. WSZYSTKIE OSOBY DOROSŁE WCHODZĄCE DO PRZEDSZKOLA MUSZĄ MIEĆ ZAKRYTE USTA I NOS ORAZ POWINNY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE. WSZYSTKIE OSOBY, W TYM DZIECI, WCHODZĄCE DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MUSZĄ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA – DO PRZEDSZKOLA NIE BĘDA WPUSZCZANE OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37 STOPNI CELSJUSZA.
2. DO SZATNI WPUSZCZANI SĄ RODZICE Z DZIEĆMI NOWOZAPISANYMI DO PRZEDSZKOLA – PO ROZEBRANIU DZIECKA ODDAJĄ JE POD OPIEKĘ NAUCZYCIELEK LUB OPIEKUNEK. POZOSTAŁE DZIECI ODDAWANE SĄ POD OPIEKĘ PERSONELU BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA.
3. W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ NA RAZ CZWORO RODZICÓW Z DZIECKIEM (Z DZIEĆMI). POZOSTAE OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI POWINNY POCZEKAĆ PRZED WEJŚCIEM, AŻ WARUNKI SANITARNE POZWOLĄ IM WEJŚĆ DO ŚRODKA
4. OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO W POMIESZCZENIACH SZATNI, NIE MOGĄ SWOBODNIE PORUSZAĆ SIĘ PO PRZEDSZKOLU, WCHODZIĆ DO SAL I INNYCH POMIESZCZEŃ
5. OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN PRZEDSZKOLA POWINNY ZACHOWAĆ DYSTANS CO NAJMNIEJ 1,5 METRA OD POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH PLACÓWKI
6. DZIECI POWINNY BYĆ PRZYPROWADZANE DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 9.00, A W PRZYPADKÓW DZIECI Z TZW. ZERÓWKI DO GODZINY 8.00, A ODBIERANE PO GODZINIE 15.00. W PRZYPADKU PRZYPROWADZENIA LUB ODBIORU DZIECKA W INNYCH GODZINACH NALEŻY WCZEŚNIEJ POINFORMOWAĆ O TYM ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
7. DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYPROWADZAĆ DZIECI ZDROWE, BEZ JAKICHKOLWIEK OZNAK INFEKCJI. W RAZIE OTRZYMANIA Z PRZEDSZKOLA INFORMACJI O CHOROBIE DZIECKA, NALEŻY JE NATYCHMIAST ZABRAĆ I UDAĆ SIĘ DO LEKARZA. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA U DZIECI ALERGII OBJAWIAJĄCYCH SIĘ KASZLEM, KATAREM, ŁZAWIENIEM OCZU ITP. KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO POTWIERDZAJĄCEGO ALERGIĘ. JEŚLI U DZIECKA , RANO LUB W CIĄGU DNIA WYSTĄPI PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA I /LUB INNE OBJAWY ŚWIADCZĄCE O INFEKCJI, NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ TAKIEGO DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NASTEPNEGO DNIA. JEŚLI U DZIECKA WYSTĄPIĄ OBJAWY INFEKCJI PRZEZ DWA DNI Z KOLEI, NALEŻY ZATRZYMAĆ DZIECKO W DOMU PRZEZ CAŁY NASTĘPNY TYDZIEŃ.
8. DO PRZEDSZKOLA NIE MOŻNA PRZYNOSIĆ ŻADNYCH RZECZY, KTÓRE NIE SĄ NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA DZIECI (ZABAWEK, JEDZENIA, NAPOJÓW, PRZYBORÓW PLASTYCZNYCH, ARTYKUŁÓW SANITARNYCH ITP. W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA TAKICH RZECZY BĘDĄ ONE UTYLIZOWANE LUB PODDAWANE KWARANTANNIE.
9. PRZEDSZKOLE DO ODWOŁANIA REZYGNUJE Z WSZELKIEGO OBROTU GOTÓWKOWEGO. WSZYSTKIE OPŁATY (ZA PRZEDSZKOLE, WYŻYWIENIE, PODRĘCZNIKI DLA MŁODSZYCH GRUP, UBEZPIECZENIE ITP.) NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA (NR KONTA ZOSTANIE WSZYSTKIM PRZEKAZANY INDYWIDUALNIE), WPISUJĄC W TYTULE PRZELEWU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ I CEL WPŁATY.
10. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ UDOSTĘPNIĆ PERSONELOWI PRZEDSZKOLA NUMERY TELEFONÓW OSÓB DYSPOZYCYJNYCH W RAZIE POTRZEBY NATYCHMIASTOWEGO ZABRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I W RAZIE POTRZEBY ZWERYFIKOWAĆ LISTĘ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA. Z UWAGI NA OGRANICZENIA BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU Z PERSONELEM PRZEDSZKOLA RODZICE POWINNI WYKORZYSTYWAĆ PRZYGOTOWANE I ZAPROPONOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKI KANAŁY KOMUNIKACJI (GRUPY NA MESSENGERZE, SMS -Y ITP.)
11. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY KONTAKTOWAC SIE TELEFONICZNIE Z DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA LUB ADMINISTRACJĄ. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W WYMOGÓW I ZALECEŃ. ODMOWA PODPORZĄDKOWANIA SIĘ W/W RYGOROM MOŻE SKUTKOWAĆ WDROŻENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. WSZYSTKIM NAM POWINNO ZALEŻEĆ NA TYM, ABY DZIECI MOGŁY PRZEBYWAĆ W BEZPIECZNYM OTOCZENIU. DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW SANITARNYCH ZWIĘKSZA SZANSE, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050 – 6 / 2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.

Statut przedszkola.

Aneks do statutu