Drodzy rodzice!

Od poniedziałku 1 czerwca uruchomiamy nasze przedszkole (obydwie placówki) w trybie reżimu sanitarnego. Rodzice zakwalifikowanych dzieci (spełniających kryteria naboru) zostaną powiadomieni osobiście. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola bardzo prosimy zwracać uwagę na wymogi procedury i regulaminu przyprowadania, zostawiania i odbierania dzieci z przedszkola, ponieważ różnią się one znacząco od warunków panujących do tej pory. Proszę czytać komunikaty i informacje umieszczone przy wejściu do placówek.

Przypominamy o najważniejszych wymogach:
• przed wejściem do przedszkola zachowujemy wymagany przepisami odstęp między kolejnymi osobami,
• w czasie przekazywania dziecka uprawnionej osobie odbierającej, a także podczas odbioru dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest mieć założoną maseczkę,
• przed kontaktem z pomieszczeniami przedszkola i jego pracownikami, zaraz przy wejściu do placówki należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,
• każda osoba przychodząca do przedszkola, zarówno dziecko jak i dorosły, musi poddać się procedurze pomiaru temperatury,
• dzieci nie przynoszą z domu żadnych zbędnych przedmiotów (zabawek, żywności, napojów itp.),
• preferowane jest elektroniczne dokonywanie płatności,
• wewnątrz pomieszczeń przedszkola wyznaczane są strefy – granice, poza które nie ma wstępu żadna osoba z zewnątrz.

Sprawa szczególnej wagi: Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. Dzieci zostaną podzielone na grupy zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu w przedszkolu. Jest to bardzo ważne z powodu organizacji pracy zgodnej z zaleceniami GIS.
O dokładnych godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z poszczegolnych grup dowiecie się Państwo od nauczycieli.

Prosimy nie lekceważyć przyjętych procedur i zaleceń, zostały one opracowane ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.

Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli „Pluszak“

 zarządzenie_dyrektora

-  procedura_covid19

-  regulamin

-  załączniki_oświadczenia

-  Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli

 

Niepubliczne Przedszkole "Pluszak", na prawach przedszkola publicznego przy ul. Sikorskiego 1 i ul. Smolki 11, prowadzi nabór dla dzieci od 2,5 do 6 lat na rok dydaktyczny 2020/2021.
Specjalnie dla Państwa, zainstalowaliśmy skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do naszych placówek, w których mogą Państwo zostawić Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wszystkie złożone Wnioski zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej.
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać z naszej strony internetowej.

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola należy składać w terminie od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
Weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym od 30.03.2020 r. do 10.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 16.04.2020 r. do godz. 13.00.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w dniu 22.04.2020 r. do godz. 13.00.
Postępowanie uzupełniające – w dniach od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r.
Zapraszamy!
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Statut przedszkola, Zarządzenie nr 0050 – 6 / 2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.

Statut przedszkola.

Aneks do statutu