Niepubliczne przedszkole PLUSZAK
zaprasza do zapoznania się ofertą


 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO/ Z PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU, DO ODWOŁANIA


1. WSZYSTKIE OSOBY DOROSŁE WCHODZĄCE DO PRZEDSZKOLA MUSZĄ MIEĆ ZAKRYTE USTA I NOS ORAZ POWINNY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE. WSZYSTKIE OSOBY, W TYM DZIECI, WCHODZĄCE DO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MUSZĄ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DO PRZEDSZKOLA NIE BĘDA WPUSZCZANE OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38 STOPNI CELSJUSZA.

2. DO SZATNI WPUSZCZANI SĄ RODZICE Z DZIEĆMI NOWOZAPISANYMI DO PRZEDSZKOLA PO ROZEBRANIU DZIECKA ODDAJĄ JE POD OPIEKĘ NAUCZYCIELEK LUB OPIEKUNEK. POZOSTAŁE DZIECI ODDAWANE SĄ POD OPIEKĘ PERSONELU BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA.

3. W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ NA RAZ CZWORO RODZICÓW Z DZIECKIEM (Z DZIEĆMI). POZOSTAŁE OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI POWINNY POCZEKAĆ PRZED WEJŚCIEM, AŻ WARUNKI SANITARNE POZWOLĄ IM WEJŚĆ DO ŚRODKA.

4. OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE LUB ODBIERAJĄCE DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO W POMIESZCZENIACH SZATNI, NIE MOGĄ SWOBODNIE PORUSZ AĆ SIĘ PO PRZEDSZKOLU, WCHODZIĆ DO SAL I INNYCH POMIESZCZEŃ

5. OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN PRZEDSZKOLA POWINNY ZACHOWAĆ DYSTANS CO NAJMNIEJ 1,5 METRA OD POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH PLACÓWKI.

6. DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYPROWADZAĆ DZIECI ZDROWE, BEZ JAKICHKOLWIEK OZNAK INFEKCJI(KATAR, KASZEL,  PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA)! W RAZIE OTRZYMANIA Z PRZEDSZKOLA INFORMACJI O POJAWIENIU SIĘ NIEPOKOJĄCYCH SYMPTOMÓW ZDROWOTNYCH DZIECKA, NALEŻY JE NATYCHMIAST ZABRAĆ I UDAĆ SIĘ DO LEKARZA. W PRZYPA DKU WYSTĘPOWANIA U DZIECI ALERGII OBJAWIAJĄCYCH SIĘ KASZLEM, KATAREM, ŁZAWIENIEM OCZU ITP. KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO POTWIERDZAJĄCEGO ALERGIĘ. JEŚLI U DZIECKA RANO, LUB W CIĄGU DNIA WYSTĄPI PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA I /LUB I NNE OBJAWY ŚWIADCZĄCE O INFEKCJI, NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ TAKIEGO DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NASTĘPNEGO DNIA. JEŚLI U DZIECKA WYSTĄPIĄ OBJAWY INFEKCJI PRZEZ DWA DNI Z KOLEI, NALEŻY ZATRZYMAĆ DZIECKO W DOMU PRZEZ CAŁY NASTĘPNY TYDZIEŃ.

7. DO PRZEDSZKOLA NIE MOŻNA PRZYNOSIĆ ŻADNYCH RZECZY, KTÓRE NIE SĄ NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA DZIECI (ZABAWEK, JEDZENIA, NAPOJÓW, PRZYBORÓW PLASTYCZNYCH, ARTYKUŁÓW
SANITARNYCH ITP.). W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA TAKICH RZECZY BĘDĄ ONE UTYLIZOWANE LUB PODDAWANE KWARANTANNIE.

8. PRZEDSZKOLE DO ODWOŁANIA REZYGNUJE Z WSZELKIEGO OBROTU GOTÓWKOWEGO. WSZYSTKIE OPŁATY (ZA PRZEDSZKOLE, WYŻYWIENIE) NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA (NR KONTA ZOSTANIE WSZYSTKIM PRZEKAZANY INDYWIDUALNIE), WPISUJĄC W TYTULE PRZELEWU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ CEL WPŁATY.

9. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ UDOSTĘPNIĆ PERSONELOWI PRZEDSZKOLA NUMERY TELEFONÓW OSÓB DYSPOZYCYJNYCH W RAZIE POTRZEBY NATYCHMIASTOWEGO ZABRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I W RAZIE POTRZEBY ZWERYFIKOWAĆ LISTĘ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA. Z UWAGI NA OGRANICZENIA BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU Z PERSONELEM PRZEDSZKOLA RODZICE POWINNI WYKORZYSTYWAĆ PRZYGOTOWANE I ZAPROPONOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKI KANAŁY KOMUNIKACJI (GRUPY NA MESSENGERZE, SMS Y ITP.).

10. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY KONTAKTOWAC SIĘ TELEFONICZNIE Z DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA LUB ADMINISTRACJĄ. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W WYMOGÓW I ZALECEŃ. ODMOWA PODPORZĄDKOWANIA SIĘ W/W RYGOROM MOŻE SKUTKOWAĆ WDROŻENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. WSZYSTKIM NAM POWINNO Z ALEŻEĆ NA TYM, ABY DZIECI MOGŁY PRZEBYWAĆ W BEZPIECZNYM OTOCZENIU. DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW SANITARNYCH ZWIĘKSZA SZANSE, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

Nr konta do wpłat: 76 1240 1604 1111 0010 0554 2306
BANK PEKAO S.A. I ODDZ. W IŁAWIE

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i inne Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w zakresie awansu zawodowego oraz kwalifikacji nauczycieli, Statut Przedszkola

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.