sig_ind

Zajęcia rytmiki

Prowadzone przez Panią Joannę Kupis-Werfel, absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu, wydziału Dyrygentury symfonicznej, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki.

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego, która dzięki muzyce wyzwala dziecięce emocję i wyobraźnię oraz uwrażliwia na wszelkie piękno. Poprzez zajęcia rytmiczne dziecko poznaje wszelkie aktywne formy obcowania z muzyką jaką jest ruch, śpiew, improwizacja, gra na instrumentach perkusyjnych. Rytmika współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły. Zajęcia rytmiczne rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dziecka, zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca oraz rozwijają dyspozycje psycho-fizyczne dzieci.
Niepubliczne Przedszkole "Pluszak"
w Iławie

Ⓒ 2012 Pluszak
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Menu:

Dane kontaktowe:

Pluszak 1: ul. Sikorskiego 1,
14-200 Iława
tel.: 661 087 379 

Pluszak 2: ul. Smolki 11,
14-200 Iława
tel.: 601 497 224

tel.: 605 890 248

Urodziny:
Małgorzata Arent-Dembińska 
tel.: 603 131 731

E-mail:
przedszkole@pluszak.ilawa.pl