sig_ind

1. Dane osobowe dziecka
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Numer PESEL:
Adres zamieszkania:
2. Dane osobowe rodziców lub prawnych opiekunów
Opiekun 1
Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Zawód:
Miejsce pracy:
Numer tel.:
E-mail:
Opiekun 2
Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Zawód:
Miejsce pracy:
Numer tel.:
E-mail:
3. Informacje o rozwoju dziecka
Czy dziecko urodziło się zdrowe?

Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną? Jacy specjaliści opiekują się dzieckiem, jakie ich zalecenia powinny być wypełniane przez przedszkole?

Czy miało utraty przytomności?

Czy przebywało w szpitalu? (i z jakiego powodu?)

Czy dziecko jest alergikiem? Na co jest uczulone?

Czy dziecko mówi prostymi zdaniami? Czy jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia?

Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?

Inne informacje o dziecku i rodzinie:

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola
Imię i nazwisko:
Pokrewieństwo:
Seria i numer dow. os.:
Imię i nazwisko:
Pokrewieństwo:
Seria i numer dow. os.:
Imię i nazwisko:
Pokrewieństwo:
Seria i numer dow. os.:
Niepubliczne Przedszkole "Pluszak"
w Iławie

Ⓒ 2012 Pluszak
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Menu:

Dane kontaktowe:

Pluszak 1: ul. Sikorskiego 1,
14-200 Iława
tel.: 661 087 379 

Pluszak 2: ul. Smolki 11,
14-200 Iława
tel.: 601 497 224

tel.: 605 890 248

Urodziny:
Małgorzata Arent-Dembińska 
tel.: 603 131 731

E-mail:
przedszkole@pluszak.ilawa.pl